AQMP - PL
 
Tytuł: Planowanie zarządzania jakością powietrza w Polsce

Cel: Przystosowanie i wdrożenie w polskich warunkach produktów NILU dotyczących AQMP

Zleceniodawca: NILU

Rodzaj projektu: wewnętrzny

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur