AQURBAN
 

Tytuł: Modelowanie jakości powietrza dla miasta Katowice w ramach projektu Urban Exposure poprzez zastosowanie programu AirQUIS

Cel: Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla miasta Katowice przy użyciu programu AirQUIS

Zleceniodawca: NILU

Rodzaj projektu: FP6

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur