ASEPFKP
 
Tytuł: Budowa biogazowni energetycznej w Dzietrzychowie – założenia przedinwestycyjne

Cel: Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla inwestycji biogazowej w Dzietrzychowie

Zleceniodawca: ASE Polska

Rodzaj projektu: zlecenie

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur