ASPEN
 

Tytuł: Udział w badaniach nad oceną metodologii monitorowania elementów strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia po roku 2010, której jednym z celów jest przejście do gospodarki niskowęglowej

Cel: Porównanie metodologii do monitorowania Strategii Lizbońskiej

Zleceniodawca: NILU

Streszczenie
W ramach projektu NILU Polska przygotowało case study dla Polski testujące parametry monitoringu i metodologie oceny strategii post-lizbońskiej (Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu). Zostały przedstawione parametry dla wdrożenia polityk i strategii: wielkość subsydiów dla źródeł odnawialnych, dotacji do paliw kopalnych oraz parametry wejściowe i wyjściowe Polityki Energetycznej Polski do roku 2030. Przygotowano także rekomendacje dla polskich władz w celu przejścia do gospodarki niskowęglowej (nie opartej na spalaniu węgla).

Rezultaty
- Duerinck J., Görlach B., Panasiuk D., Lodewijks P., Lust A., Srebotniak T., A study to assess methodologies for monitoring of aspects of a post-2010 Strategy on Growth and Jobs that includes the goal of a transition to a low-carbon economy, final report, ASPEN report, 2011,
- Duerinck J., Görlach B., Panasiuk D., Lodewijks P., Lust A., Srebotniak T., A study to assess methodologies for monitoring of aspects of a post-2010 EU Strategy on Growth and Jobs that includes the goal of a transition to a low-carbon economy, draft final report, ASPEN report, 2010,

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur