BIOSUGAR
 

Tytuł: Zielona Cukrownia – założenia dla budowy instalacji bioenergetycznych na bazie wygaszonej cukrowni

Cel: Opracowanie koncepcji zagospodarowania potencjału technicznego i surowcowego Cukrowni Wożuczyn

Zleceniodawca: Energoinwest Sp. z o.o.

Rodzaj projektu: zlecenie

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur