CARBOOCEAN
 

Tytuł: Oszacowanie źródeł oraz potencjału depozycji węgla w oceanach

Cel: Uściślenie oceanicznych źródeł węgla i potencjału jego depozycji w czasie i przestrzeni dla Oceanu Atlantyckiego i pozostałych na przestrzeni czasu od -200 do +200 lat od chwili obecnej

Zleceniodawca: Komisja Europejska

Rodzaj projektu: FP6

Strona www: http://www.carboocean.org/

Streszczenie
W ramach projektu NILU Polska dokonało przeglądu ustawodawstwa europejskiego, a następnie przygotowało zestaw scenariuszy emisji CO2 i CH4 dla wszystkich krajów europejskich do roku 2030. Dodatkowo dokonano oceny efektów socjo-ekonomicznych (kosztów i efektów społecznych) wdrożenia scenariuszy redukcji emisji CO2.

Raporty
- Panasiuk D., Pacyna J.M., Assessment of socio-economic impacts (costs and social impacts of CO2 scenarios implementation), CARBOOCEAN D.14.7 Report, Katowice 2008,

-Panasiuk D., Scenarios of CH4 emission in Europe to 2030, CARBOOCEAN D.14.6 Report, Katowice 2007,

- Panasiuk D., Scenarios of CO2 emission in Europe to 2030, CARBOOCEAN D.14.4 Report, Katowice 2006,

- Panasiuk D., Report on policy targets for emission reductions of carbon compounds, CARBOOCEAN WP14 Report, Katowice 2005,

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur