DROPS
 

Tytuł: Opracowanie modeli makroekonomicznych i sektorowych do oceny znaczenia zdrowia publicznego dla społeczeństwa

Cel: Analiza dotycząca skuteczności środków ochrony zdrowia w odniesieniu do podstawowych zanieczyszczeń

Zleceniodawca: Komisja Europejska

Rodzaj projektu: FP6

Strona www: http://drops.nilu.no

Streszczenie
W ramach projektu NILU Polska przygotowało założenia scenariuszy emisji metali ciężkich, dioksyn i PCB z obszaru Europy do powietrza dla lat 2010 i 2020 oraz oszacowało koszty wdrożenia jednego ze scenariuszy. Następnie obliczyło korzyści pozazdrowotne wynikające ze zwiększenia plonów upraw wrażliwych na ozon w Europie i uczestniczyło w przygotowaniu bazy danych z kosztami metod redukcji emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo NILU Polska brało udział w analizie kosztów i korzyści dla case studies.

Raporty
- Sundseth K., Pacyna J.M., Panasiuk D., Integrated system implementation, DROPS D5.1 Report, Kjeller 2008,
- Strzelecka-Jastrząb E., Panasiuk D., Pacyna J.M., Pacyna E.G., Fudała J., Hławiczka S., Cenowski M., Dyduch B., Głodek A., Emission projections for the years 2010 and 2020 and assessment of the emission reduction scenario implementation costs, DROPS D1.3 Report, Katowice 2007,
- Panasiuk D., Głodek A., Piątek R., Pacyna E.G., Treatments of uncertainties and guidance, DROPS D3.3 Report, Katowice 2007,
- Panasiuk D., Głodek A., Kuc K., Piątek R., Pacyna E.G., Korcz M., Fudała J., Strzelecka-Jastrząb E., Data base of values for benefit valuation related to non-health impacts, DROPS D3.2 Report, Katowice 2007,
- Panasiuk D, Głodek A., Data base of reviewed non-health end-points and CRFs, DROPS D3.1 Report, Katowice 2006,
- Panasiuk D., Pacyna J.M., Głodek A., Piątek R., Pacyna E.G., Strzelecka-Jastrząb E., Fudała J., Hławiczka S., Scenarios for heavy metals, dioxins/furans and PCBs emissions to air in Europe for years 2010 and 2020, DROPS D1.2 Report, Katowice 2006,

Publikacje
- Głodek A., Panasiuk D., Pacyna J.M., Trends in emission reduction methods of heavy metals, dioxins and PCBs in Europe to the year 2020, w: Konieczyński J. (red.), Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Tom 1, IPIŚ PAN, Zabrze 2008. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 16-18 października 2008r.,
- Panasiuk D., Sundseth K., Pacyna J.M., Analiza kosztów i korzyści scenariuszy redukcji emisji metali ciężkich, dioksyn i PCB w Europie, w: Lorek E. (red.), Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, Katowice 2009, Konferencja na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 23-25 września 2008r.
- Panasiuk D., Głodek A., Piątek R., Pacyna E.G., Scenariusze emisji metali ciężkich, dioksyn i PCB w Europie do roku 2020, Ecological Chemistry and Engineering, Tom 14, nr S4, p. 505-514, Uniwersytet Opolski, Opole 2007,
- Panasiuk D., Głodek A., Piątek R., Pacyna E., Scenariusze emisji metali ciężkich, dioksyn i PCB w Europie do roku 2020, w: Proceedings of ECOpole’07, Vol. 1, No. 1/2 2007, Duszniki Zdrój, 18-20 października 2007r.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur