EMECAP
 

Tytuł: Emisja związków rtęci pochodzących z produkcji w zakładach chemicznych na terenie Europy

Cel: Przygotowanie prognoz emisji rtęci w krajach Europy Centralnej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem emisji z zakładów chemicznych

Kierownik: J. Fudala

Zleceniodawca: NILU

Rodzaj projektu: wewnętrzny

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur