ZIZOZAP
 

Title: Management in Reservoir Catchment and Socio-economic Effects as Elements of Model and Integrated System Supporting Management of Water Reservoir

Goal: Collection of the Economic Input Data and Interpretation of the Economic Output Data in the Reservoir Model. Preparation of Data for Scenarios of Reservoir Management and Analysis of Reservoir Answer

Ordered by: Uniwersytet Śląski

Official website: http://www.zizozap.pl/

Summary
NILU Polska jest partnerem naukowym projektu ZiZOZap (Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego), który jest realizowany w latach 2010-2014. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a zbiornikiem modelowym jest zbiornik Goczałkowice.

Reports
- Panasiuk D., Nowacka A., Ruch turystyczny w zlewni zbiornika Goczałkowice a zmiany jakości wód Małej Wisły, raport ZIZOZAP, Częstochowa 2013,

- Panasiuk D., Nowacka A., Analiza potencjału turystycznego zbiornika Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2013,

- Panasiuk D., Analiza danych lokalnych GUS o gospodarce wodno-ściekowej w zlewni zbiornika Goczałkowice w latach 1995-2011, raport ZIZOZAP, Katowice 2012,

- Panasiuk D., Głodek A., Założenia dla dodatkowych scenariuszy zarządzania zbiornikiem Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2012,

- Nowacka A., Panasiuk D., Charakterystyka jakości wody uzdatnionej z ciągu technologicznego GO-CZA I w ZUW Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2012,

- Panasiuk D., Wycena świadczeń ekosystemów zbiornika Goczałkowice wraz z otoczeniem, raport ZIZOZAP, Katowice 2012,

- Panasiuk D., Nowacka A., Pobór a produkcja wody pitnej przez ZUW Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2012,

- Panasiuk D., Nowacka A., Charakterystyka jakości wody surowej pobieranej ze zbiornika Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2011,

- Panasiuk D., Nowacka A., Produkcja oraz koszty uzdatniania wody w ZUW Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2011,

- Panasiuk D., Nowacka A., System zaopatrzenia w wodę oraz technologie uzdatniania wody ze zbiornika Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2011,

- Panasiuk D., Król K., Gospodarka w zlewni zbiornika Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2011,

Publications
- Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Panasiuk D., Charakterystyka wybranych parametrów jakości wody zasilającej ZUW Goczałkowice, Inżynieria i Ochrona Środowiska, vol. 14, No 4 (2011), p. 385-396, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011,

 
  Partners
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

Designer: Robert Malmur