ESPREME
 

Tytuł: Oszacowanie gotowości poniesienia kosztów redukcji ryzyka narażenia oraz analiza zysków i strat redukcji metali ciężkich na obszarze Europy

Cel: Analiza potencjalnych możliwości obniżenia emisji metali ciężkich na obszarze Europy

Zleceniodawca: Komisja Europejska

Rodzaj projektu: FP6

Strona www: http://espreme.ier.uni-stuttgart.de/

Streszczenie
W ramach projektu NILU Polska przygotowało bazę danych o kosztach metod redukcji emisji metali ciężkich w przemyśle. Dane zebrano dla metod stosowanych w energetyce, przemyśle metalurgicznym żelaza i metali nieżelaznych, produkcji cementu, chloru metodą rtęciowa oraz spalania odpadów. Innymi zadaniami był przegląd dyrektyw europejskich i konwencji miedzynarodowych dotyczących emisji metali ciężkich oraz porównanie dostępnych modeli makroekonomicznych i ich ocena użyteczności dla analizy efektów strategii zmniejszania zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Raporty
- Panasiuk D., Pacyna J.M., Joint overview report and comparison of available methods and models for macroeconomic assessment, ESPREME D07 Report, Katowice 2007,
- Panasiuk D., Report on national and international treaties and regulations concerning the heavy metals emission reduction, ESPREME Report D01e, Katowice 2005,

Publikacje
- Pacyna E.G., Pacyna J.M., Fudała J., Strzelecka-Jastrząb E., Hławiczka S., Panasiuk D., Nitter S., Preggere Th., Pfeiffere H., Friedrich R., Current and future emissions of selected heavy metals to the atmosphere from anthropogenic sources in Europe, Atmospheric Environment vol. 41 (2007), p.8557-8566, Elsevier, December 2007.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur