FARMUTILHS
 

Tytuł: Zdefiniowanie potrzeb i możliwości Farmutil HS w zakresie zagospodarowania odpadów rolniczych i rzeźnych, poprzez produkcję biogazu

Cel: Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej i wybór potencjalnych dostawców technologii biogazowej

Zleceniodawca: FARMUTIL HS

Rodzaj projektu: zlecenie 

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur