GLOMER PL
 

Tytuł: Opracowanie globalnych inwentaryzacji emisji dla rtęci

Cel: Zebranie danych statystycznych dla roku 2005 i zebranie danych do obliczenia globalnej emisji rtęci dla roku 2020

Zleceniodawca: NILU\UNEP

Streszczenie
Projekt GLOMER-PL został podzielony na następujące zadania: zebranie danych statystycznych dla roku 2005 i zebranie danych do obliczenia globalnej emisji rteci dla roku 2020. Dane zostały zgromadzone dla poszczególnych panstw świata, wg przynależnosci krajów do OECD lub wg regionów zbliżonych do podziału geograficznego. Zebrane dane statystyczne dotycza sektorów istotnych z punktu widzenia emisji rteci: wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, konsumpcja paliw, produkcja żelaza i stali, produkcja cementu, przemysł chlorowy itd.

Rezultaty
- Głodek A., Panasiuk D., Pacyna J.M., Development of Global Emission Inventories for Mercury, GLOMER-PL Report, Katowice 2008.
- Pacyna J.M., Sundseth K., Pacyna E.G., Harper E., Munthe J., Kindbom K., Wangberg I., Panasiuk D., Głodek A., Wilson S., UNEP Report on Sources of Mercury to the Atmosphere. Technical Background Document Final Draft, GLOMER Report, Kjeller 2008,
- Pacyna J.M., Munthe J., Wilson S., Maxson P., Sundseth K., Pacyna E.G., Harper E., Kindbom K., Wängberg I., Panasiuk D., Głodek A., Leaner J., Dabrowski J., Technical Background Report to the Global Atmospheric Mercury Assessment, AMAP & UNEP Chemicals, 2008, dostępny na stronie.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur