GMOS
 

Tytuł: System globalnej obserwacji rtęci

Cel: Wsparcie NILU w zebraniu danych potrzebnych do opracowania scenariuszy emisji rtęci

Zleceniodawca: Komisja Europejska

Rodzaj projektu: FP7

Streszczenie
W ramach projektu NILU Polska weźmie udział w przygotowaniu oszacowań bieżącej emisji rtęci ze źródeł antropogenicznych oraz scenariuszy emisji rtęci do 2030r.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur