HEIMTSA
 

Tytuł: Zintegrowana metodologia zdrowotno-środowiskowa i narzędzia służące do oceny scenariuszy

Cel: Wsparcie planu działania na rzecz środowiska i zdrowia (EHAP) poprzez zastosowanie metod i narzędzi oceny wpływu na zdrowie (HIA) oraz analizy kosztów i korzyści (CBA) tak, aby wpływy środowiskowe i zdrowotne scenariuszy polityk w kluczowych sektorach mogły zostać wiarygodnie ocenione na poziomie europejskim

Zleceniodawca: Komisja Europejska

Rodzaj projektu: FP6

Strona www: http://www.heimtsa.eu

Streszczenie
W ramach projektu NILU Polska przygotowało część bazy danych WP5.1 z emisjami metali ciężkich i trwałych związków organicznych (POPs) dla scenariusza bazowego i MFTR. Innym zadaniem było przygotowanie listy działań dla scenariuszy alternatywnych emisji metali ciężkich i POPs.

Raporty
Selected alternative scenarios taking into account different regimes of environmental policies and Global Change, HEIMTSA D5.1.2 Report, Stuttgart 2010,

First draft of a list of policies which HEIMTSA will take into account, with special reference to case study pollutants, HEIMTSA D5.1.3 Report, Stuttgart 2009,

A baseline scenario for a business-as-usual development of all relevant activities, HEIMTSA D5.1.1 Report, Stuttgart 2009,

Publikacje
- Theloke J., Li Y.-F., Breivik K., Denier van der Gon H., Pacyna J.M., Panasiuk D., Sundseth K., Shu T., Chapter 3. Emission Inventories and Projections for Assessing Hemispheric or Intercontinental Transport of Persistent Organic Pollutants, w: Dutchak S., Zuber A. (red.), Hemispheric Transport of Air Pollution 2010: Part C – Persistent Organic Pollutants, Air Pollution Studies No.19, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva 2010,
- Theloke J., Breivik K., van der Gon H.D., Kugler U., Li Y-F., Pacyna J.M., Panasiuk D., Sundseth K., Sweetman A., Tao S., POP emission inventories on different scales and their future trends, Geophysical Research Abstracts, Volume 12, EGU2010-12486, 7th European Geosciences Union General Assembly,

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur