Aktualności
 

Badania ankietowe nt. turystyki nad zbiornikiem Goczałkowice

W ramach projektu ZiZOZap w ostatnim tygodniu sierpnia zespół NILU Polska wraz ze studentami UŚ przeprowadził badania ankietowe dot. wykorzystania turystycznego zbiornika Goczałkowice.

Ankietowani byli rowerzyści, rolkarze i turyści pieszy korzystający z korony zapory oraz wędkarze i żeglarze. Badanie ma dać odpowiedź jakie są główne przyczyny pobytu nad zbiornikiem, czego najbardziej brakuje turystom oraz jaka jest wiedza o obszarach Natura 2000. Wyniki ankiety pomogą w dalszym udostępnianiu zbiornika Goczałkowice dla rekreacji. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, które wynikają z funkcji zbiornika jako rezerwuaru wody pitnej dla Górnego Śląska.

 

 

Autor: Damian Panasiuk 2012.09.03

 

Spotkanie INC4 w Urugwaju – negocjacje nad konwencją z Minamata

W dniach 27 czerwca – 2 lipca 2012r. w urugwajskim Punta del Este odbędzie się czwarta sesja Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego (The 4th session of the Intergovernmental Negotiating Committee, INC4) w ramach prac nad światową konwencją rtęciową (formalnie: prawnie wiążącym instrumentem dotyczącym rtęci, legally binding instrument on mercury). Głównym tematem spotkania INC4 będzie dyskusja nad zrewidowanym tekstem przyszłej konwencji z Minamata. Projekt tekstu konwencji jest dostępny na stronie UNEP.

Polska z raportowaną emisją rtęci do powietrza powyżej 10 ton może być zaliczona do tzw. “significant aggregate mercury emissions” z obowiązkiem opracowania i wdrożenia krajowego planu działań (national action plan). Inną propozycją jest zapewnienie instalacji separatorów amalgamatu w praktyce dentystycznej. Dodatkowo w dokumencie dyskusyjnym dot. produktów i procesów z Tokio, 4 maja 2012 rozważany jest światowy zakaz stosowania elektrolizerów rtęciowych w produkcji chloru od 2020 lub 2025r.

Reprezentant NILU Polska, dr Damian Panasiuk, uczestniczył w dniach 29-30 maja 2012r. w Łodzi w konsultacjach dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej przygotowujących do spotkania INC4. Celem spotkań międzyrządowego komitetu negocjacyjnego (INC) jest zakończenie prac nad tekstem konwencji przed 27. sesją Rady Zarządzającej UNEP w 2013r.

Autor: Damian Panasiuk 2012.06.09

 

Norweska wizyta państwowa w Polsce

JKM Król Norwegii Harald V i JKM Królowa Norwegii Sonja odwiedzają Polskę na zaproszenie Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Para Królewska spędzi pierwsze dwa dni (9-10 maja) na oficjalnej wizycie państwowej w Warszawie, a trzeciego dnia wyjadą do Krakowa.

W czwartek 10 maja prezydent Komorowski i król Harald V otworzą konferencję Norwegia i Polska – Partnerzy w “Green Growth” (Zielonym Wzroście Gospodarczym). Prof. Józef Pacyna został zaproszony to przedstawienia tematu „Praktyczne wdrożenie czystych technologii węglowych – ważny krok w kierunku poprawy środowiska naturalnego”.

Autor: Damian Panasiuk 2012.05.09

 

Wywiad z Profesorem Józefem Pacyną w kwartalniku “Przegląd Gazowniczy”

Informujemy, że w kwartalniku “Przegląd Gazowniczy” (marzec 2012r.) ukazał się wywiad z prof. dr hab. inż. Józefem Pacyną, dyrektorem ds. badawczych i dyrektorem Centrum Ekologii i Ekonomii Środowiska (CEE) w NILU oraz prezesem NILU Polska.

W wywiadzie Profesor Pacyna wyraża opinie o działaniach UE na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczania skutków zmian klimatycznych, działań w zakresie energetyki i ochrony środowiska, szczytu klimatycznego w Durbanie jak również na temat prac badawczych, w których bierze udział.

Wywiad jest dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa.

Autor: Anna Głodek 2012.04.25

 

Warsztaty projektu ZiZOZap

Wiosna 2012 r. rozpoczęła kolejny cykl warsztatów projektu ZiZOZap (Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego) z udziałem zespołu naukowego NILU Polska.

W dniu 21 lutego tematem warsztatów były scenariusze pracy zbiornika Goczałkowice oraz użytkowanie baz danych. Na warsztatach 6 marca został przedstawiony stan badań wód podziemnych oraz wskaźniki ekologiczne jakości ekosystemów zbiornika. W dniu 13 marca zostały omówione wskaźniki ekotoksykologiczne jakości ekosystemów oraz implementacja danych do modeli zbiornika. Na warsztatach we wtorek 20 marca zostały zaś przedstawione wyniki analizy osadów dennych oraz powiązania modeli hydrodynamicznych oraz jakościowo-biologicznych zbiornika Goczałkowice. Zobacz harmonogram warsztatów.

Autor: Damian Panasiuk 2012.03.26

 

Wstecz

Dalej

  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

Opracowanie: Robert Malmur