Aktualności
 

Konferencja „Od monitoringu badawczego do operacyjnego i modeli funkcjonowania zbiornika”

W dniu 11 stycznia 2012 r. w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja oraz warsztaty robocze “Od monitoringu badawczego do operacyjnego i modeli funkcjonalnych zbiornika”.

 

Głównym celem konferencji było podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu badawczego w latach 2010-2011. W konferencji uczestniczyły wszystkie zespoły badawcze realizujące Projekt ZiZOZap (Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego) oraz zespoły partnerów naukowych i strategicznych.

Na konferencji NILU Polska reprezentował dr inż. Damian Panasiuk, który przedstawił wyniki projektu w prezentacji “Turystyka i rekreacja jako obszary konfliktowe w funkcjonowaniu Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach”. Zobacz prezentację.

 

 

Autor: Anna Głodek 2012.01.23

 

NILU i NILU Polska na Targach POLEKO 2011

W dniach 22-25 listopada 2011 roku odbyły się w Poznaniu tradycyjne Międzynarodowe Targi POLEKO 2011.

NILU i NILU Polska przedstawiły wspólną ofertę prezentując swoje dokonania i możliwości współpracy potencjalnym kontrahentom wśród innych norweskich firm w pawilonie zorganizowanym przez Innovation Norway pod patronatem Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce. Drugi dzień targów tj. 23 listopada ogłoszono Dniem Norweskim. Najważniejszym punktem tego dnia było Seminarium “Norweskie rozwiązania technologiczne w dziedzinie ochrony środowiska”, które uroczyście otworzył Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce p. Enok Nygaard.

Po nim Radca Ambasady Stein Inge Nesvaag przedstawił informację “Fundusze EOG i Norweski w dziedzinie ochrony środowiska” omawiając zakres i harmonogram wdrażania następnej transzy mechanizmów finansowych krajów EOG. Zaraz potem rozpoczęła się I Sesja Seminarium – “Ochrona klimatu”, której moderatorem i wprowadzającym temat był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak. Pierwsze wystąpienie tej części sesji “Praktyczne wykorzystanie technologii czystego węgla w polskiej energetyce” wygłosił dyrektor NILU Polska Leszek Sebesta.

 

Autor: Leszek Sebesta 2012.01.03

 

10-lecie NILU Polska

NILU Polska obchodzi w tym roku 10-lecie swego powstania. Firma utworzona została w 2001 r. w Katowicach przy dużym wsparciu Profesora Józefa Pacyny oraz dzięki przychylności kierownictwa Norweskiego Instytutu Badania Powietrza (NILU). Była to pierwsza zagraniczna spółka-córka NILU.

 

20 października pracownicy NILU Polska oraz zaproszeni goście i przyjaciele, z którymi podczas naszej wieloletniej działalności współpracowaliśmy i podejmowaliśmy udane przedsięwzięcia, spotkali się na rocznicowym Seminarium, na którym przypomniano historię działalności firmy oraz najważniejsze jej etapy. Podczas prezentacji przypomniane zostały najbardziej znaczące dla firmy projekty oraz zaprezentowana została strategia działania w najbliższej przyszłości.

Prezentacje:

- Możliwości redukcji emisji rtęci z energetyki,

- Analizy socjoekonomiczne polityki ochrony środowiska.

Goście z Norwegii – dyrektor NILU dr Kari Nygaard oraz dyrektor departamentu Marketing & Innovation John J. Ackerman III – zaprezentowali działalność i strukturę norweskiej spółki-matki NILU. Wśród prezentacji przedstawionych przez naszych polskich gości wiele miejsca poświęcono nie tylko naszej aktualnej współpracy, ale także wspólnym planom na przyszłość i nowym zamierzeniom naukowo-badawczym.

Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja.

Jeszcze raz dziękujemy naszym Gościom za poświęcony czas, wyrazy sympatii i życzenia.

Autor: Leszek Sebesta 2011.10.25

 

Konferencja ECOpole’11

W dniach 13-15 października br. w Zakopanem odbyła się Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’11 „Substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym”. Wystąpienia były zgrupowane w sekcje: Jakość Środowiska, Techniki Analityczne oraz Metody Środowiskowe. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Paul Jozef Crutzen – laureat Nagrody Nobla z chemii w 1995r.

Celem udziału reprezentanta NILU Polska w konferencji było rozpowszechnianie wyników projektu MERCPOL przedstawionych w artykule i ustnym wystąpieniu: Panasiuk D., Głodek A., Pacyna J.M.: „Scenarios of mercury emissions to air, water and soil in Poland to year 2020” (Scenariusze emisji rtęci do powietrza, wód i gleby w Polsce do roku 2020).

Zobacz prezentację w jęz. angielskim.

Autor: Anna Głodek 2011.10.18

 

Wstecz

Dalej

  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

Opracowanie: Robert Malmur