INVOS
 

Tytuł: Przygotowanie propozycji projektów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia technologii prośrodowiskowych w Polsce

Cel: Wzmocnienie zdolności uczestnictwa NILU Polska w programach inwestycyjnych mających na celu wdrożenie w kraju technologii przyjaznych środowisku

Zleceniodawca: NILU

Streszczenie
Celem projektu było wzmocnienie zdolności uczestnictwa NILU Polska w programach inwestycyjnych mających na celu wdrożenie w kraju technologii przyjaznych środowisku. Główną ideą projektu było określenie wszystkich niezbędnych wskazówek metodycznych i administracyjnych wynikających z aktualnych przepisów prawnych, niezbędnych do realizacji zamierzonej inwestycji. Uwzględnione zostały przepisy prawne oraz wymagania, jakie należy spełnić planując inwestycje zmierzające do wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Podstawa do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska dla instalacji już istniejących jest szereg opracowań środowiskowych, które zostały wymienione w raporcie. Raport zawiera take informacje dotyczące procedury pozyskiwania dofinansowania dla inwestycji prośrodowiskowych- źródła i formy finansowania tych inwestycji.

Raport
- Głodek A., Piątek R., Kuc K.: Preparation of project proposal of investment in implementation of environmental friendly technologies in Poland, INVOS Report, ref.N-07002, Katowice, September 2007.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur