MERCPOL
 

Tytuł: Analiza kosztów i korzyści dla zdrowia ludzkiego i środowiska związanych z redukcją emisji rtęci w Polsce

Zleceniodawca: GIOŚ/NFOŚiGW

Streszczenie
W ramach projektu NILU Polska oszacowało koszty zanieczyszczenia rtęcią w Polsce dla scenariusza status-quo, następnie określiło poziom kosztów i korzyści wdrożenia strategii redukcji emisji rtęci oraz przeprowadziło analizę kosztów i korzyści scenariusza redukcji emisji metali ciężkich i drobnego pyłu

Projekt realizowany na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zakończony i oddany we wrześniu 2010r.

Raporty
(zobacz stronę GIOŚ)
- Panasiuk D., Pacyna J.M., Głodek A., Pacyna E.G., Sebesta L., Rutkowski T., Analiza kosztów i korzyści scenariusza redukcji emisji metali ciężkich i drobnego pyłu, raport MERCPOL etap III, Katowice 2010,
- Panasiuk D., Pacyna J.M., Głodek A., Pacyna E.G., Sebesta L., Rutkowski T., Określenie poziomu kosztów i korzyści wdrożenia strategii redukcji emisji rtęci, raport MERCPOL etap II, Katowice 2010,
- Panasiuk D., Pacyna J.M., Głodek A., Pacyna E.G., Sebesta L., Rutkowski T., Szacowanie kosztów zanieczyszczenia rtęcią dla scenariusza status-quo, raport MERCPOL etap I, Katowice 2009,

Publikacje
- Panasiuk D., Głodek A., Pacyna J.M., Scenariusze emisji rtęci do powietrza, wód i gleby w Polsce do roku 2020, w: Proceedings of Ecopole, Vol. 6, No. 2 2012, konferencja naukowa ECOpole’11, Zakopane, 13-15 października 2011r.,
- Panasiuk D., Głodek A., Pacyna J.M., Scenarios of Mercury Emission to Air, Water and Soil in Poland to Year 2020, Ecological Chemistry and Engineering A vol. 19 (8), p. 839-849, Uniwersytet Opolski, Opole 2012,
- Panasiuk D., Głodek A., Mercury emission to air, water and soil in Poland, w: Nriagu J., Pacyna J.M., Szefer P., Markert B., Wünschmann S., Namieśnik J. (red.), Heavy Metals in the Environment: Selected Papers from the ICHMET-15 Conference, seria książek Progress in Environmental Science, Technology and Management, Maralte Books, October 2012,
- Panasiuk D., Konwencja rtęciowa a polski przemysł, Ecomanager 9/2011,
- Panasiuk D., Głodek A., Pacyna J.M., Problemy krajowej inwentaryzacji emisji rtęci, w: Konieczyński J. (red.), Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Tom 1, IPIŚ PAN, Zabrze 2010. VII Konferencja Naukowa Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 14-16 października 2010r.,
- Panasiuk D., Głodek A., Mercury emission to air, water and soil in Poland, w: Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Gdańsk, 19-23 września 2010r.,
- Panasiuk D., Pacyna E.G., Pacyna J.M., Głodek A., Emisja rtęci z polskiej energetyki, w: Sorbenty z Popiołu dla Energetyki, Seria Monografie nr 187, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010. The SORBENT Workshop on Climate Change Mitigation for Coal-Power Utilities.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur