MERCYMS
 

Tytuł: Zintegrowane badania obiegu rtęci w środowisku naturalnym krajów basenu Morza Śródziemnego

Cel: Opracowanie i weryfikacja planów redukcji rtęci w krajach CEEC strefy nadmorskiej, przygotowanie bazy danych na potrzeby BAU i POT

Zleceniodawca: Komisja Europejska

Rodzaj projektu: FP5

Streszczenie
W ramach projektu NILU Polska przygotowało założenia dla scenariuszy emisji rtęci z Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego do roku 2020 dla trzech głównych żródeł emisji: energetyki, produkcji chloru i cementu. Następnie została przygotowana baza parametrów socjo-ekonomicznych (dane o aktywnościach dla roku bazowego i prognozy aktywności). Zostały także oszacowane koszty wdrożenia scenariuszy w krajach europejskich do roku 2010.

Raporty
- Panasiuk D., Costs of implementation for socio-economic scenarios of mercury emission reduction to air from Europe and the Mediterranean Sea countries, MERCYMS D 4.3. Report, Katowice 2005,
- Strzelecka-Jastrząb E., Fudała J., Panasiuk D., Pacyna J.M., Hławiczka S., Atmospheric Mercury Emission Projection for the years 2005, 2010 and 2020 in Europe and the Mediterranean Sea Countries. MERCYMS WP-4 Annual Report, Katowice-Kjeller, 2004,
- Pacyna J.M., Panasiuk D., Fudała J., Strzelecka-Jastrząb E., Hławiczka S., Socio-economic scenarios of mercury emission reduction in Europe and the Mediterranean Sea countries. MERCYMS WP-4 Report, Kjeller-Katowice 2004,

Publikacje
- Pacyna E.G., Pacyna J.M., Fudała J., Strzelecka-Jastrząb E., Hławiczka S., Panasiuk D., Mercury emissions to the atmosphere from anthropogenic sources in Europe in 2000 and their scenarios until 2020, Science of the Total Environment vol. 370 (2006), p.147-156, Elsevier, October 2006,
- Strzelecka-Jastrząb E., Panasiuk D., Fudała J., Pacyna J.M., Hławiczka S., Prognoza emisji rtęci do powietrza atmosferycznego w Europie do roku 2020, w: Ochrona Powietrza w teorii i praktyce, IPIŚ PAN, Tom 1, Zabrze 2006,
- Panasiuk D., Wpływ dyrektyw europejskich na redukcję emisji rtęci z energetyki i przemysłu, w: Pindór T. (red.), Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989 2006, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006. Konferencja “Przemysł i Środowisko. Doświadczenia z okresu transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 26-27 września 2006r.,
- Strzelecka-Jastrząb E., Panasiuk D., Fudała J., Pacyna J.M., Hławiczka S., Prognozowana wielkość emisji rtęci do powietrza z obszaru Europy do roku 2020, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1/2006, SITPH, Katowice 2006,

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur