MOG
 

Tytuł: Wykonanie analizy procesu MOG w Hucie Miedzi Głogów w aspekcie czynników wpływających na sprawność procesu sedymentacji szlamów

Cel: Ocena przyczyn zaburzenia procesów sedymentacji szlamów pochodzących z MOG w Hucie Miedzi Głogów I

Zleceniodawca: MULTICON

Rodzaj projektu: zlecenie

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur