NILU - TURÓW
 
Tytuł: Prace wspomagające przygotowanie raportu końcowego z projektu PGE TURÓW.

Zleceniodawca: NILU

Streszczenie
Celem projektu NILU-TURÓW jest współpraca NILU i NILU Polska w przygotowaniu Raportu końcowego z projektu PGE TURÓW jak również udział w prezentacjach, wyjaśnieniach i konsultacjach społecznych dotyczących przygotowanego Raportu.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur