O nas
 

NILU Polska jest pierwszą zagraniczną spółkę-córkę NILU (Norweski Instytut Badań Powietrza). NILU Polska prowadzi działalność naukową i komercyjną w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, energetyki i ekonomii, gospodarki odpadami i czystości atmosfery oraz transferu technologii i rozwoju sektora B + R.

Naszą misją jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez świadczenie usług bazujących na rezultatach aktualnych badań naukowych i dobrych praktykach. Wierzymy, że nawet niewielkie świadomie podejmowane działania przynoszą pozytywne efekty.

 
 

Zarząd firmy

 

Prof. dr hab. inż. Józef M. Pacyna – Prezes

Dr Kari Nygaard – Wiceprezes

NILU Polska jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000066850

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur