PM10INEX
 

Tytuł: Wykonanie terenowych badań porównawczych oraz opracowanie procedur kontroli jakości dla pomiarów PM10

Cel: Zapewnienie odpowiedniej jakości danych pomiarowych z automatycznych sieci monitoringu poprzez opracowanie procedur zapewnienia i kontroli jakości w pomiarach PM10

Zleceniodawca: GIOŚ

Rodzaj projektu: public

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur