PONETYCHY
 

Tytuł: Wykonanie oceny efektów ekologicznych i społecznych zrealizowanego w Tychach w latach 2002-2004 programu obniżenia niskiej emisji w dzielnicach obrzeżnych miasta

Cel: Oszacowanie efektów programu ograniczenia niskiej emisji poprzez pomiary, ankietę socjo-techniczną i analizę ekonomiczną

Zleceniodawca: UM TYCHY

Rodzaj projektu: public

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur