PROBIOGAS
 

Tytuł: Przygotowanie poradnika ewaluacji projektów biogazowych w NILU Polska

Cel: Podsumowanie zgromadzonych doświadczeń w zakresie biogazu i opracowanie praktycznych materiałów usprawniających obsługę klientów

Zleceniodawca: NILU

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur