Profil działalności
 

Nie jesteśmy typowym przedsiębiorstwem na rynku. Formalnie posiadamy status spółki prawa handlowego ale zgodnie z PKD naszą główną działalnością są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego oraz badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Właśnie w oparciu o realizowane na co dzień badania oferujemy swoje usługi różnorodnym podmiotom – zarówno administracji  publicznej różnego szczebla jak i prywatnym inwestorom czy innym jednostkom badawczo-rozwojowym.

Interesująca nas na co dzień tematyka badawcza dotyczy przede wszystkim zagadnień:

- ochrony powietrza atmosferycznego
- zrównoważonego rozwoju

- odnawialnych źródeł energii

- socjoekonomicznych analiz wdrażania polityk środowiskowych

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur