Zarządzanie jakością powietrza
 

Jednym z głównych wyzwań dla dzisiejszego społeczeństwa jest szybki dostęp do odpowiednich danych środowiskowych charakteryzujących się wysoką jakością. Celem takiego stanu rzeczy jest podejmowanie słusznych działań w przypadku przekroczenia standardów jakości powietrza.

Problematyka zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego stanowi główny nurt zainteresowań naukowych i działalności NILU Polska. W celu poprawy jakości powietrza na obszarach wymagających takich działań w NILU opracowano nowoczesny system zarządzania jakością powietrza (AQMS – Air Quality Management System). System ten pracuje w oparciu o kombinację modelowania i monitoringu. Pozwala to zarówno na ocenę aktualnego stanu jakości powietrza, jak i na jego prognozowanie w przyszłości. Możliwości te mają znaczenie dla zapewnienia szybkiego dostępu do informacji o środowisku, oceny wpływu planowanych inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza oraz dla podejmowania strategii poprawy jakości powietrza. W skład systemu zarządzania jakością powietrza wchodzi system kontroli i informacji o zanieczyszczeniach AirQUIS. Jest on oparty na wykorzystaniu odpowiednich modeli emisji zanieczyszczeń, modelu prognozowania pogody oraz danych o przestrzeni GIS (Geograficzny System Informacji). Główne składniki systemu to monitoring, narzędzia prezentacji danych oraz modelowanie emisji i dyspersji zanieczyszczeń.

NILU Polska zajmuje się szeroko pojętą problematyką jakości powietrza, oferując jednocześnie usługi konsultingowe dla jednostek samorządowych, przemysłu, międzynarodowych organizacji oraz innych jednostek zainteresowanych tą tematyką. NILU Polska oferuje także kompletny i specjalnie zaprojektowany program do rozwiązywania zagadnień związanych z jakością powietrza włącznie z dostępem do wiedzy i umiejętności personelu naukowego oraz pracowników technicznych technicznego.

Zapraszamy na stronę www.nilu.no/airquis

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur