Zrównoważony rozwój
 

Tematyce związanej z racjonalnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych w harmonii ze środowiskiem poświeca sie ostatnio coraz więcej miejsca w dyskusji publicznej. Zaopatrzenie w energię i żywność w perspektywie długoterminowej to czynniki decydujące o jakości życia naszego i przyszłych pokoleń dlatego zwłaszcza w tych dziedzinach ważne jest kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju. Ze wzgledu na istotność problematyki – dotyczy ona przyszłości naszej planety – jest ona przedmiotem wielu projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez ośrodki na całym świecie od wielu lat. W wyniku ich realizacji napisano wiele intereujących publikacji, opracowano wartościowe metody badawcze, stworzono użyteczne narzędzia… ale znaczenie tych osiągnięć jest ograniczone. Miarą sukcesu w tej dziedzinie jest bowiem zakorzenienie w powszechnej świadomosci wpływające na pozytywne zmiany codziennych schematów zachowań. Świadome działania jednostek stopniowo przenoszą sie na całe populacje i powodują zauważalne globalnie zmiany. Czy małe oszczędności, wysiłki mają sens?  A czy można by było wygrać w dużego lotka wielkie kwoty gdyby zniknęli gracze kupujący pojedyncze zakłady? Suma małych działań powoduje znaczące efekty, więc każdy może wspierać lub zakłócać działania zmierzające do racjonalnej, zrównoważonej gospodarki zasobami Ziemi.

W NILU Polska zajmujemy się następującymi zagadnieniami związanymi z zasadami zrównoważonego rozwoju:

- efektywne wykorzystanie energii,
- produkcja energii w oparciu o zasoby odnawialne,
- efektywna produkcja energii w nowoczesnych wysokosprawnych technologiach opartych na paliwach kopalnych,
- zrównoważona gospodarka odpadami organicznymi.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur