Odnawialne źródła energii
 

Odnawialnymi źródłami energii w sensie prawnym są źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwana z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych [Prawo Energetyczne, rozdz. 1, art. 3, pkt 20]

NILU Polska koncentruje swoją uwagę na bioenergetyce obejmującej technologie oparte na wykorzystaniu biomasy na cele energetyczne. Szczególną uwagę przywiązujemy do opartych na procesie fermentacji beztlenowej instalacji biogazowych. Posiadamy bazy danych dostawców technologii biogazowych, zarówno systemów opartych na fermentacji mokrej jak i suchej, mezofilowej jak i termofilowej. Służymy ekspercką wiedzą w zakresie opracowania bądź weryfikacji koncepcji inwestycji. Dzięki współpracy z wybranymi dostawcami z Danii, Finlandii i Niemiec proponujemy opracowanie dostosowanych rozwiązań do zasobów i potrzeb potencjalnego inwestora.

W zakresie naszego zainteresowania są także technologie termicznej konwersji biomasy jak zgazowanie czy piroliza. Rynek tych technologii jest wciąż jeszcze niedojrzały ale rozwija sie bardzo dynamicznie. Istnieją już komercyjne rozwiązania zarówno dla energetyki zawodowej jak i w małej skali dla energetyki rozproszonej. Staramy się na bieżąco monitorować ten rynek.

Obserwujemy rynek technologii produkcji biopaliw ciekłych. Śledzimy rozwój technologi biopaliw II generacji pod kątem dojrzałości rynkowej i atrakcyjności ekonomicznej. Bardzo ciekawe innowacyjne technologie dynamicznie rozwijają się w  m.in w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie dlatego członkostwo w American Council on Renewable Energy pozwala nam na łatwiejsze pozyskiwanie informacji branżowych bezpośrednio u amerykańskich partnerów.

Konwersja energii pierwotnej na energię użyteczną jest osobnym  zagadnieniem, któremu takze poświecamy wiele uwagi.  Głównie nasze zainteresowanie  jest skierowane na wysokosparawną produkcję energii elektrycznej.  Na rynku jest wiele technologii o róznej sprawności dedykowanych dla różnej skali projektów, wspominając np. o turbinach i mikroturbinach gazowych, tłokowych silnikach kogeneracyjnych, turbinach parowych, czy bardziej innowacyjnych organicznych obiegach Rankine’a (ORC), silnikach Stiringa, ogniwach paliwowych.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur