Socjoekonomiczne analizy wdrażania strategii środowiskowych
 

NILU Polska uczestniczy w realizacji projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, w których określane są długoterminowe prognozy emisji zanieczyszczeń oraz oceniane programy zarządzania jakością powietrza atmosferycznego.

Jedną z podstawowych informacji przy analizie strategii środowiskowych jest wiedza nt. przyszłych poziomów emisji zanieczyszczeń powietrza – spodziewanych lub wymaganych. W tym celu prognozowane sa wielkości krajowych emisji dla wybranych zanieczyszczeń z głównych sektorów gospodarki. NILU Polska ma doświadczenie w przygotowywaniu scenariuszy emisji rtęci, innych metali ciężkich, dioksyn, PCB oraz gazów cieplarnianych.

Opracowywane scenariusze redukcji emisji opisują kombinacje metod przewidywanych dla poszczególnych procesów produkcyjnych w danym okresie. Szacowana redukcja emisji wynika z wdrażania bieżącego prawodawstwa – europejskiego i międzynarodowego (scenariusze bazowe) oraz technik zaliczanych obecnie do rozwojowych (scenariusze alternatywne). Prognozowane emisje sa następnie wykorzystywane w modelach rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do szacowania zmian jakości powietrza atmosferycznego. Końcowym efektem prac jest analiza kosztow wdrożenia poszczególnych scenariuszy i korzysci zdrowotnych z poprawy jakości powietrza.

Wybrane referencje:

MERCYMS - An integrated approach to assess the mercury cycling in the Mediterranean basin; zrealizowany w latach 2002-2004;

ESPREME - Estimation of willingness-to-pay to reduce the risk of exposure to heavy metals and cost benefit analysis for reducing heavy metals occurence in Europe; zrealizowany w latach 2004-2007;

DROPS - Development of macro and sectoral economic models aiming to evaluate the role of public health externalities on society; zrealizowany w latach 2005-2008;

SCENARIOS - Development of methodologies for future scenarios of environmental change on the local, regional and global scale; zrealizowany w 2004 roku;

SECMERPOL - Study on the socio-economic costs of continuing the status-quo of mercury pollution; zrealizowany w 2008 roku;

UNEPCBA-PL - Assessment of potential cost and benefits associated with reduction of mercury emission from major sources; zrealizowany w 2008 roku;

HEIMTSA - Health and Environment Integrated Methodology and Toolbox for Scenario Assessment;  realizowany w latach 2007-2011;

MERCPOL - Analiza kosztów i korzyści dla zdrowia ludzkiego i środowiska związanych z redukcją emisji rtęci w Polsce; realizowany w latach 2009-2010.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur