RES
 

Tytuł: Technologie oparte na Odnawialnych Źródłach Energii

Cel: Stworzenie bazy danych o jakości typowych odpadów organicznych przeznaczonych do utylizacji w biologicznych procesach tlenowych i beztlenowych oraz analiza potencjału rynku biopaliw ciekłych w Polsce z uwzględnieniem podstawowych aspektów technologicznych ich produkcji

Zleceniodawca: NILU

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur