RETRO
 

Tytuł: Analiza danych dotyczących składu chemicznego troposfery z ostatnich 40-stu lat

Cel: Opracowanie scenariuszy redukcji gazów cieplarnianych dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej

Zleceniodawca: Komisja Europejska

Rodzaj projektu: FP5

Strona www: http://retro.enes.org/

Streszczenie
W ramach projektu NILU Polska dokonało przeglądu oraz przeanalizowało efekty przeszłego i obowiązującego prawodawstwa (konwencje międzynarodowe i dyrektywy unijne) dotyczącego redukcji zanieczyszczeń fotochemicznych powietrza w Europie w okresie ostatnich 40 lat.

Raporty
Schultz M.G. i in., REanalysis of the TROpospheric chemical composition over the past 40 years – A long-term global modeling study of tropspheric chemistry, RETRO Final Report, Jülich/Hamburg, August 2007,

Dalsoren S.B., Pulles T., Panasiuk D., Schultz M., Rast S., Schröder S., van Noije T., Szopa S., Analysis of past and present policy response to trends in European air pollution, RETRO D5.5 Report, Oslo 2006,

Panasiuk D., Review of past and present legislation concerning reduction of air pollution in Europe, RETRO Report, Katowice 2006,

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur