PROBIOGAS
 

Tytuł: Opracowanie bazowych scenariuszy dla Europy na lata 2005, 2010, 2020 i 2030

Cel: Opracowanie scenariuszy bazowych dla emisji metali ciężkich i trwałych związków organicznych w zdefiniowanych sektorach

Zleceniodawca: NILU

Rodzaj projektu: wewnętrzny

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur