SCENARIOS 2
 

Tytuł: Dotychczasowa polityka i przyszłe scenariusze emisji utleniaczy fotochemicznych

Cel: Analiza rezultatów dotychczasowej polityki ekologicznej w zakresie rozporządzeń Unii Europejskiej i Konwencji Europejskich mających na celu ochronę otaczającego powietrza w okresie ostatnich 40 lat. Określenie wpływu czynnika politycznego i ocena przyszłych opcji zarządzania

Zleceniodawca: NILU

Rodzaj projektu: wewnętrzny

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur