SCENARIOS 3
 

Tytuł: Opracowanie scenariuszy emisji wybranych zanieczyszczeń powietrza dla Europy

Cel: Opracowanie scenariuszy emisji dla CO2 oraz innych zanieczyszczeń gazowych w Europie do roku 2030

Zleceniodawca: NILU

Rodzaj projektu: NILU

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur