SCENARIOS 4
 

Tytuł: Przyszłe scenariusze emisji dla związków węgla

Cel: Opracowanie zestawu scenariuszy emisji CO2 do roku 2020

Zleceniodawca: NILU

Rodzaj projektu: NILU

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur