SECMERPOL
 

Tytuł: Badanie kosztów socjoekonomicznych wynikających z zachowania status-quo zanieczyszczenia rtęcią

Cel: Zebranie danych i analiza kosztów i korzyści społecznych zachowania status-quo zanieczyszczenia rtęcią

Zleceniodawca: NILU

Rodzaj projektu: NILU

Streszczenie
W ramach projektu SECMERPOL NILU Polska brało udział w przygotowaniu draftu raportu GLOCBA. Pierwszym krokiem była dyskusja z zespołem NILU na temat założeń scenariusza Status Quo globalnego zanieczyszczenia środowiska rtęcią. Następnym krokiem była korekta obliczeń NILU globalnej emisji rtęci dla roku 2005 oraz przegląd danych na temat udziału kosztów instalacji ekologicznych w całkowitych kosztach produkcji energii elektrycznej z węgla.

Raporty
- Pacyna J.M., Sundseth K., Pacyna E.G., Munthe J., Belhaj M., Astrom S., Panasiuk D., Głodek A., Socio-economic costs of continuing the status-quo of mercury pollution. GLOCBA-SE Report Final Draft, Nordic Council of Ministers, TemaNord 2008:580, Copenhagen 2008, dostępny na stronie

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur