SORBENT
 

Tytuł: Nowy sposób usuwania zanieczyszczeń gazowych i ropopochodnych przy użyciu adsorbentów wytwarzanych z popiołów lotnych

Zleceniodawca: NILU

Strona www: http://www.is.pcz.czest.pl/sorbent/index.php

Streszczenie
W ramach projektu NILU Polska zajmuje się badaniem rynku zeolitów oraz analizami środowiskowymi i socjoekonomicznymi.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur