UNEP-PARA29
 

Tytuł: Badanie efektywności i kosztów urządzeń do kontroli emisji dla projektu UNEP Para 29

Cel: Zebranie i oszacowanie danych na temat scenariuszy kontroli emisji, ich kosztów i efektywności

Zleceniodawca: NILU/UNEP

Rodzaj projektu: NILU

Streszczenie
Projekt był częścią badania na temat różnych źródeł emisji rtęci zleconego na podstawie par. 29 Decyzji Rady Zarządzającej UNEP nr 25/5 III i był koordynowany przez IVL. W ramach projektu NILU Polska przeprowadziło ilościową ocenę efektywności oraz kosztów stosownych i reprezentatywnych metod ochrony powietrza dla wybranych sektorów (spalanie energetyczne węgla, produkcja metali nieżelaznych i cementu, spalanie odpadów).

Raporty
- Munthe J., Kindbom K., Pacyna J.M., Sundseth K., Pacyna E.G., Wilson S., Panasiuk D., Study on mercury-emitting sources, including emission trends and cost and effectiveness of alternative control measures. UNEP Paragraph 29 study, UN UNEP DTIE Chemicals Branch, Geneva, November 2010,

- Munthe J., Kindbom K., Arnell J., Pacyna J.M., Sundseth K., Pacyna E.G., Panasiuk D., Wilson S., UNEP Paragraph 29 study Zero Draft report, IVL/NILU/NILU Polska/AMAP, June 2010,

Publikacje
- Munthe J., Kindbom K., Pacyna J.M., Sundseth K., Panasiuk D., Wilson S., Global Perspectives on Managing Mercury Emissions, w: Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Gdańsk, 19-23 września 2010r.,

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur