UNEPCBA-PL
 

Tytuł: Ocena potencjalnych kosztów i korzyści związanych z redukcją emisji rtęci z dużych źródeł

Cel: Zebranie i połączenie danych dotyczących kosztów i korzyści związanych ze strategiami redukcji emisji rtęci

Zleceniodawca: NILU\UNEP

Rodzaj projektu: WB

Streszczenie
NILU Polska brało udział w przygotowaniu draftu raportu UNEPCBA. Pierwszym krokiem było dostosowanie do potrzeb projektu bazy danych ESPREME/DROPS o kosztach metod redukcji emisji. Następnie zebrano dane o kosztach i korzyściach wdrożenia strategii redukcji emisji rtęci

Raporty
- Pacyna J.M., Sundseth K., Pacyna E.G., Munthe J., Belhaj M., Astrom S., Panasiuk D., Głodek A., UNEP Report on A general qualitative assessment of the potential costs and benefits associated with each of the strategic objectives set out in Annex 1 of the report of the first meeting of the Open Ended Working Group. UNEP-CBA Report Final Draft, Kjeller 2008,

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur