VISCAT
 

Tytuł: Program badawczy z zakresu analizy zmian w środowisku zlewni rzeki Wisły

Cel: Analiza zmian w środowisku rzeki Wisły (część projektu unijnego EUROCAT)

Zleceniodawca: NILU

Rodzaj projektu: NILU

Streszczenie
W ramach projektu opracowano trzy scenariusze zrzutu biogenów ze zlewni Wisły do Zatoki Gdańskiej. Na podstawie założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i wymagań dyrektywy azotanowej przygotowano prognozę ładunków azotu i fosforu do 2015r. Przeprowadzono również analizę kosztów i korzyści poprawy jakości wód Zatoki Gdańskiej.


Publikacje
- Buszewski B., Kowalkowski T., Zbytniewski R., Chmarzyński A., Kowalska J., Buszewska T, Kot-Wąsik A., Namieśnik J., Pacyna J.M., Panasiuk D., Bartczak A., Giergiczny M., Kaniewska M., Markowska A., Śleszyński J., Żylicz T., Kowalewski M., Jędrasik J., Ołdakowski B., Nowacki J., Case study VISCAT project, EUROCAT report, Toruń 2004,
- Panasiuk D., Wpływ zmian ekonomicznych w dorzeczu Wisły na wody Zatoki Gdańskiej. Wyniki projektu EUROCAT, w: Łaguna T. (red.), Ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004. Konferencja “Ekonomiczne i ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 20-22 września 2004r.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur