ZIZOZAP
 

Tytuł: Gospodarka w zlewni zbiornika oraz zjawiska ekonomiczno-społeczne jako składniki modelu i zintegrowanego systemu zarządzania zbiornikiem zaporowym

Cel: Zebranie danych wejściowych ekonomicznych oraz interpretacja wyjściowych danych ekonomicznych w modelu zbiornika. Przygotowanie danych dla scenariuszy zarządzania zbiornikiem oraz analiza odpowiedzi zbiornika.

Zleceniodawca: Uniwersytet Śląski

Strona www: http://www.zizozap.pl/

Streszczenie
NILU Polska jest partnerem naukowym projektu ZiZOZap (Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego), który jest realizowany w latach 2010-2014. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a zbiornikiem modelowym jest zbiornik Goczałkowice.

Raporty
- Panasiuk D., Nowacka A., Ruch turystyczny w zlewni zbiornika Goczałkowice a zmiany jakości wód Małej Wisły, raport ZIZOZAP, Częstochowa 2013,

- Panasiuk D., Nowacka A., Analiza potencjału turystycznego zbiornika Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2013,

- Panasiuk D., Analiza danych lokalnych GUS o gospodarce wodno-ściekowej w zlewni zbiornika Goczałkowice w latach 1995-2011, raport ZIZOZAP, Katowice 2012,

- Panasiuk D., Głodek A., Założenia dla dodatkowych scenariuszy zarządzania zbiornikiem Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2012,

- Nowacka A., Panasiuk D., Charakterystyka jakości wody uzdatnionej z ciągu technologicznego GO-CZA I w ZUW Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2012,

- Panasiuk D., Wycena świadczeń ekosystemów zbiornika Goczałkowice wraz z otoczeniem, raport ZIZOZAP, Katowice 2012,

- Panasiuk D., Nowacka A., Pobór a produkcja wody pitnej przez ZUW Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2012,

- Panasiuk D., Nowacka A., Charakterystyka jakości wody surowej pobieranej ze zbiornika Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2011,

- Panasiuk D., Nowacka A., Produkcja oraz koszty uzdatniania wody w ZUW Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2011,

- Panasiuk D., Nowacka A., System zaopatrzenia w wodę oraz technologie uzdatniania wody ze zbiornika Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2011,

- Panasiuk D., Król K., Gospodarka w zlewni zbiornika Goczałkowice, raport ZIZOZAP, Katowice 2011,

Publikacje
- Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Panasiuk D., Charakterystyka wybranych parametrów jakości wody zasilającej ZUW Goczałkowice, Inżynieria i Ochrona Środowiska, vol. 14, No 4 (2011), p. 385-396, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011,

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur